6. godišnja konferencija o osiguranju Centra za unapređenje tržišta osiguranja i Agencije za osiguranje Republike Srpske: “Nova regulatorna norma u upravljanju rizicima i usmjeravanje prodaje osiguranja u kontekstu digitalnog doba i dolaska novih generacija klijenata”


Više...

5. godišnja konferencija o osiguranju Centra za unapređenje tržišta osiguranja i Agencije za osiguranje Republike Srpske: “Perspektive i razvoj tržišta osiguranja od autoodgovornosti u RS/BiH”


Više...

Seminar: „DIGITALNI MARKETING ZA FINANSIJSKI SEKTOR“


Centar za unapređenje tržišta osiguranja i finansijskih usluga – COFUS i Revicon, organizuju seminar pod nazivom „Digitalni marketing za finansijski sektor“.


Više...
Članovi kluba aktivnih učesnika tržišta osiguranja